Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 6
  • Tất cả: 445,874
Link bài giảng trực tuyến ngày 18.05

 LINK BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN SÁNG THỨ 3

STT Tiết Môn Link video Ghi chú
(Link bài tập tự luận kèm theo)
Khối 10
1
Tiết 1
Anh https://www.youtube.com/watch?v=omwI4gprJig
2 Trung https://youtu.be/_8KYQl4m0XE
3 Tiết 2 Tin https://youtu.be/B5T0de6hZko
4 Tiết 3 Toán https://youtu.be/q4KA8kwZtdg
5 Tiết 4 Thể dục https://youtu.be/03PGrcxj4AQ
https://youtu.be/TTRgOt796eI
Khối 11
1 Tiết 1 Quốc phòng https://youtu.be/SSHfr7uwIYs
2
Tiết 2
Anh https://youtu.be/TgWsUeF90Lc
3 Trung https://youtu.be/4SpXO27f5M4
4
Tiết 3
Sử https://youtu.be/IvWwSEpZKa8 Các lớp 11a4,5,6, 7
Sử https://youtu.be/jmhHzV2G8lI Các lớp 11A1,11D1,11D3
5 https://www.youtube.com/watch?v=Jp7PssXQCmI&t=4s
6 Văn https://youtu.be/-mhjiYTUyS4
7 Trung https://youtu.be/_8KYQl4m0XE
8
Tiết 4
Toán https://youtu.be/b_fZtpZwtTU
9 https://www.youtube.com/watch?v=Jp7PssXQCmI&t=4s
10 GDCD https://youtu.be/Enhcvv8LJVQ

 

LINK BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN CHIỀU THỨ 3
STT Tiết Môn Link video Ghi chú
(Link bài tập tự luận kèm theo)
Khối 10
1
Tiết 1
Sinh https://youtu.be/XH-dgkBqZ5o
2 GDCD https://youtu.be/ocxzyagVEiI
3 Tiết 2 Thể dục https://youtu.be/03PGrcxj4AQ
https://youtu.be/TTRgOt796eI
4 Tiết 3 Công nghệ https://youtu.be/ErdR4wwM5rI
5
Tiết 4
Hóa https://youtu.be/dE7Tbe_iYBA
6 GDCD https://youtu.be/ocxzyagVEiI
Khối 11
1 Tiết 1 https://www.youtube.com/watch?v=Jp7PssXQCmI&t=4s
2 Tiết 2 Hóa https://youtu.be/IflvMLCXXfg
3 Tiết 3 Văn https://youtu.be/AiOHlFhOIZA
4 Tiết 4 GDCD https://youtu.be/oXo04O1OeiE:
4 Tiết 4 Sử 11a3 https://youtu.be/IvWwSEpZKa8

   TRƯỜNG THPT SỐ 1 THÀNH PHỐ LÀO CAI
Địa chỉ: Đường Kim Hoa, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Điện thoại:0214 3842843
Fax: 02143842843
Email: thptlaocai1@laocai.edu.vn